بارون خرداد

۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱۶:۲۸ | 105 | 00:06:58

دنیا در حال چرخش است و سیاره ها مُدام به دور هم می‌چرخند و ما به دور اتفاقات  چرخه زندگی تمام جانداران یکسان است: تولد.رشد.بلوغ.مرگ شروع و پایانمان یکی شده نقطه عطف ما بیرون از چرخش است من نغمه.... Mad world-Gary Jules

توضیحات در مورد بارون خرداد

دنیا در حال چرخش است و سیاره ها مُدام به دور هم می‌چرخند و ما به دور اتفاقات 
چرخه زندگی تمام جانداران یکسان است: تولد.رشد.بلوغ.مرگ
شروع و پایانمان یکی شده
نقطه عطف ما بیرون از چرخش است
من نغمه....
Mad world-Gary Jules

نظر خود را در مورد بارون خرداد بنویسید.
captcha
نظرات در مورد بارون خرداد