به صرف چایی

۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳:۴۸ | 72 | 00:13:09

نشستیم تو یه کافه و حرف زدیم و از همه چیز گفتیم. یهو نگاهم کرد و گفت موندن بلدی؟ گفتم اره بلدم. گفت پس خوش امدی. Angela dimitriou.ehtiza palatia

توضیحات در مورد به صرف چایی

نشستیم تو یه کافه و حرف زدیم و از همه چیز گفتیم.
یهو نگاهم کرد و گفت موندن بلدی؟
گفتم اره بلدم.
گفت پس خوش امدی.

 

Angela dimitriou.ehtiza palatia

نظر خود را در مورد به صرف چایی بنویسید.
captcha
نظرات در مورد به صرف چایی