هر ده سال یکبار

۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۱۷:۱۱ | 107 | 00:11:56

از خواب بیدار میشم و میرم پشت پنجره. از آسمون داره برف قشنگی میاد. یک سکوت عجیبی تو دل پاییزِ زمستونی نهفته شده که مرگباره...

توضیحات در مورد هر ده سال یکبار

از خواب بیدار میشم و میرم پشت پنجره.
از آسمون داره برف قشنگی میاد.
یک سکوت عجیبی تو دل پاییزِ زمستونی نهفته شده که مرگباره...

نظر خود را در مورد هر ده سال یکبار بنویسید.
captcha
نظرات در مورد هر ده سال یکبار