این جبر من است

۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱۶:۱۱ | 67 | 00:13:15

موشکِ جنگِ نمادین بر سر خودمون خراب شد... این سقف ریخته با دستان ما مرمت میشه به امید پیروزی بر ظلم

توضیحات در مورد این جبر من است

موشکِ جنگِ نمادین بر سر خودمون خراب شد...
این سقف ریخته با دستان ما مرمت میشه
به امید پیروزی بر ظلم

نظر خود را در مورد این جبر من است بنویسید.
captcha
نظرات در مورد این جبر من است