بدون سرنشین

۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۷:۱۳ | 70 | 00:09:35

«من باید برم سفر، نمیدونم تا کی ولی ضروریه! باید برم پیش بابام،به کمکم نیاز داره!تو این مدت باهات هر لحظه در تماسم،همه جا اینترنتت رو روشن بذار. من دوست دارم اینو خودت خوب میدونی. این فاصله که تموم بشه باهم یه خونه میگیریم»

توضیحات در مورد بدون سرنشین

«من باید برم سفر، نمیدونم تا کی ولی ضروریه!
باید برم پیش بابام،به کمکم نیاز داره!تو این مدت باهات هر لحظه در تماسم،همه جا اینترنتت رو روشن بذار. من دوست دارم اینو خودت خوب میدونی.
این فاصله که تموم بشه باهم یه خونه میگیریم»

نظر خود را در مورد بدون سرنشین بنویسید.
captcha
نظرات در مورد بدون سرنشین