شروع نیمه کاره

۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۰۳:۳۲ | 59 | 00:13:21

صبا به تهنیت پیر می فروش آمد که موسم طرب و عیش و ناز و نوش آمد هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد The Moody Blues_Melancholy man

توضیحات در مورد شروع نیمه کاره
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد شروع نیمه کاره بنویسید.
captcha
نظرات در مورد شروع نیمه کاره