پایان ماجرا

۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۱۷:۰۰ | 95 | 00:10:26

اینجا بدون تو مرز بین خیال و واقعیت از هم شکافته شده و من معلق موندم بین تنهایی و دستای تو. شروین - لاله را دیدن

توضیحات در مورد پایان ماجرا

اینجا بدون تو مرز بین خیال و واقعیت از هم شکافته شده و من معلق موندم بین تنهایی و دستای تو.
شروین - لاله را دیدن

نظر خود را در مورد پایان ماجرا بنویسید.
captcha
نظرات در مورد پایان ماجرا